ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING

Echtscheidingsbemiddelaars (scheidingsbemiddelaars) en advocaten en advocatenkantoren echtscheidingsbemiddeling vinden in België op plaats.

echtscheidingsbemiddeling.be

Echtscheidingsbemiddeling

Respectvol en in overeenstemming van elkaar scheiden. Dat bereikt men door samen een echtscheidingsbemiddelaar in de arm te nemen. En zo proberen een “vecht”scheiding te voorkomen.

De essentie van een goede echtscheiding ligt in het maken van toekomstvaste afspraken. Onder begeleiding van een echtscheidingsbemiddelaar kan men samen weer tot een constructief gesprek komen en worden beide partijen ondersteund op zowel juridisch als emotioneel en relationeel gebied. Een ander voordeel van het inschakelen van een bemiddelaar is dat er gedeeld wordt in de kosten van de scheiding.

Wanneer er kinderen bij betrokken zijn staan goed overleg over en het belang van de kinderen voorop, zodat zij zo min mogelijk schade oplopen van de echtscheiding.

Alle onderlinge afspraken (over bijvoorbeeld ouderschap,  woning, hypotheek, pensioen, alimentatie en fiscale zaken) worden vastgelegd in een eventueel Ouderschapsplan en een Scheidingsconvenant.

Bij akkoord en ondertekening hiervan door beide partijen zorgt de bemiddelaar voor de verdere afhandeling bij de Rechtbank en de inschrijving van de scheiding in de registers van de Burgerlijke Stand.

Mocht het zo zijn dat er geen overeenstemming kan worden bereikt moeten er alsnog advocaten worden ingeschakeld en wordt uiteindelijk een beslissing van de rechter gevraagd.

Een advocaat kan een bemiddelaar zijn, niet elke bemiddelaar is een advocaat.

Op EchtscheidingsBemiddeling.BE treft u scheidingsbemiddelaars aan die u kunnen bijstaan in uw scheiding.

Scheidingsmediation scheidingsmediator

Scheidingsmediation heeft bepaalde raakvlakken met scheidingsbemiddeling, maar wat is precies het verschil?

Een scheidingsmediator begeleidt het scheidingsproces maar heeft daarnaast geen inhoudelijke kennis over aan scheiding gerelateerde onderwerpen. Een scheidingsbemiddelaar heeft naast mediation- en bemiddelingsvaardigheden ook de juiste kennis in huis om volledig te kunnen informeren en begeleiden bij een echtscheiding.

Inzake kinderen en ouderschap, woning, hypotheek, pensioen, fiscale zaken, alimentatie, weet een scheidingsbemiddelaar welke weg u het beste kunt kiezen. Bij een mediator worden voor dit soort zaken vaak experts op die gebieden erbij gehaald waardoor het scheidingsproces er niet eenvoudiger op wordt met allemaal verschillende gezichten. Dat brengt extra kosten met zich mee en impliceert tevens dat u vaak een aantal keer uw hele persoonlijke verhaal opnieuw moet vertellen.

Voorts is het zo dat een scheidingsmediator vaak op basis van een uurloon zich met uw scheiding bezighoudt. Een scheidingsbemiddelaar geeft van tevoren een vastgesteld tarief door, zodat u weet waar u aan toe bent.

BALIES IN BELGIE

In Vlaanderen, het Nederlandstalig gedeelte van België, zijn er 13 balies of ordes van advocaten. Deze zijn alle lid van de Orde van Vlaamse Balies de OVB.

Dit zijn die balies: Balie Antwerpen Balie Brugge Balie Brussel Balie Dendermonde Balie Gent Balie Ieper Balie Kortrijk Balie Leuven Balie Limburg Balie Mechelen Balie Oudenaarde Balie TurnhoutBalie Veurne.

Balie Hasselt en Tongeren werden met ingang vanaf 01-09-2016 samengevoegd tot balie Limburg.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands